18 Volkswagen bussen in blauw-wit

Je hele wagenpark omspuiten. Dat is een hele klus. Met een goede planning is het te overzien. Wij hebben samen met de klant goed gekeken wanneer welke bussen gemist konden worden. Daar pasten we de planning op aan. 

Er is besloten dat er 4 bussen in de week gespoten worden. 

De klant is zo tevreden over het verloop dat we niet alleen de bussen omspuiten maar ook de rest van het wagenpark.